Verzekeraars registreren steeds meer mensen als fraudeur, maar niet altijd terecht

Verzekeraars registreren steeds meer klanten als fraudeur. Er staan er nu zo’n 18.200 vermeld in een frauderegister. Het leeuwendeel staat daar terecht in, maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt uit een analyse van de NOS. En zo’n onterechte registratie kan grote gevolgen hebben.

Hoeveel mensen er onterecht in het zogeheten Extern Verwijzingsregister kwamen, rapporteren de verzekeraars niet. Ook toezichthouder AFM houdt dit niet bij, maar van een handvol is de onterechte registratie een feit door recente uitspraken van rechters of het klachteninstituut Kifid. 

Mensen die op de fraudelijst staan, raken in veel gevallen hun verzekering kwijt. Soms moeten ze duizenden euro’s extra betalen aan de verzekeraar. Bovendien kunnen andere verzekeraars hen weigeren of een hogere premie vragen. Bij bijvoorbeeld een zorgverzekering mogen verzekeraars geen klanten weigeren.

Verzekeraars zijn eigen rechter
De verzekeringsbedrijven kunnen zonder tussenkomst van de rechter stappen ondernemen tegen de door henzelf ontmaskerde fraudeurs. Het Verbond van Verzekeraars noemt deze maatregelen “vaak effectiever, wenselijker en passender” om fraude aan te pakken dan een aangifte tegen een fraudeur.

De fraudelijst delen de verzekeraars met andere verzekeraars om te voorkomen dat de fraude elders opnieuw plaatsvindt. Jaarlijks komen bijna vijfduizend gevallen op de gedeelde fraudelijst terecht, waar ze maximaal 8 jaar op blijven staan.

Bron: NOS – 24 januari 2023


Letselschade
Ook bij slachtoffers van letselschade komt het voor dat verzekeraars denken dat sprake is van fraude. Dat kan zijn het opzettelijk in scene zetten van een ongeval. Dat valt te begrijpen. Maar het komt ook voor wanneer men van mening is dat er te hoge vorderingen worden ingediend als gevolg van een ongeval. Of vindt men dat de aanrijding met ’te lage’ snelheid plaatsvond waardoor geen letsel zou kunnen ontstaan. Het is voor sommige verzekeraars soms al verdacht wanneer drie vrienden in een auto betrokken raken bij een ongeval.

Letselschadeadvocaten zijn kritisch over de huidige vorm van onderzoeken door verzekeraars. Totdat sprake is van een persoonlijk onderzoek kan een verzekeraar bijna volledig zijn gang gaan en het schaderegelingsproces traineren. De verhouding tussen de verzekeraar en het slachtoffer (nota bene niet eens de klant van die verzekeraar) is uit balans. Sommige verzekeraars hebben overigens sneller een vermoeden van fraude dan andere. Wij pleiten voor meer onderzoek bij verzekeraars naar de gang van zaken, of het publiceren van jaarlijkse cijfers waarin gezien kan worden hoeveel personen een verzekeraar terecht, maar ook onterecht op de fraudelijst heeft gezet (en welke achtergrond deze personen hebben).

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wilt u weten wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dan weet u vervolgens snel en exact waar u aan toe bent.

Wie zijn Brons & Visser?

IMG_6115

Jenny Visser

Mijn naam is Jenny Visser en ik ben sinds 1998 advocaat. Ik sta zo'n 18 jaar slachtoffers van ongevallen bij. Ik adviseer slachtoffers ook op het gebied van arbeidsrecht en re-integratie.

visser@bronsenvisser.nl

06-42022876

Eric

Eric Brons

Mijn naam is Eric Brons. Ik ben sinds 1998 gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Daarnaast verhaal ik ook door letselschade veroorzaakte kosten van zorgverzekeraars en loondoorbetaling van werkgevers.

brons@bronsenvisser.nl

06-24693350

"Wij vinden het belangrijk om goed naar u te luisteren, u duidelijk uit te leggen hoe wij u kunnen helpen en wat u te wachten staat. Wij stellen alles in het werk om uw leven zoveel mogelijk weer op de rit te krijgen en al uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Daarbij communiceren wij duidelijk en dragen zorg voor goede bereikbaarheid".