Smartengeld

SMARTENGELD Schadevergoeding voor leed, pijn en verminderde levensvreugde Smartengeld, ook immateriële schadevergoeding genoemd, is een schadevergoeding voor geleden pijn, toegebracht leed en verminderde levensvreugde. Smartengeld is een vergoeding voor de gevolgen van een ongeval anders dan gemaakte kosten (materiële schade). Voor de toekenning van smartengeld is lichamelijk gewond raken geen vereiste. Ook als je alleen…

Lees meer

Affectieschade broers en zussen?

De Tweede Kamer wil dat de regeling op korte termijn de vergoeding van affectieschade voor broers en zussen van slachtoffers mogelijk maakt. Een motie daarvoor is deze week aangenomen.  Broers en zussen, als naasten of nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven of ongevallen hebben op dit moment nog geen recht op vergoeding van affectieschade. De…

Lees meer