Nieuws

Smartengeld

SMARTENGELD Schadevergoeding voor leed, pijn en verminderde levensvreugde Smartengeld, ook immateriële schadevergoeding genoemd, is een schadevergoeding voor geleden pijn, toegebracht leed en verminderde levensvreugde. Smartengeld is een vergoeding voor de gevolgen van een ongeval anders dan gemaakte kosten (materiële schade). Voor de toekenning van smartengeld is lichamelijk gewond raken geen vereiste. Ook als je alleen…

Artikel lezen...

Affectieschade broers en zussen?

De Tweede Kamer wil dat de regeling op korte termijn de vergoeding van affectieschade voor broers en zussen van slachtoffers mogelijk maakt. Een motie daarvoor is deze week aangenomen.  Broers en zussen, als naasten of nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven of ongevallen hebben op dit moment nog geen recht op vergoeding van affectieschade. De…

Artikel lezen...

Letsel in een passagiersvliegtuig

Een passagier had al plaatsgenomen op de haar toegewezen zitplaats in het vliegtuig. Een medepassagier probeerde een bagagestuk boven het hoofd van de passagier in het bagagerek te plaatsen. Zij liet dat bagagestuk echter vallen, waarna het op het hoofd van de zittende passagier  viel. Deze liep daardoor een hersenschudding op. De passagier probeerde de…

Artikel lezen...

Als slachtoffer heb je in de rechtszaal ook wat te zeggen

Al slachtoffer of als nabestaande van een misdrijf heb je spreekrecht in het gerechtelijk proces. In 2016 is het spreekrecht uitgebreid van alleen spreken over de gevolgen van het strafbare feit, naar spreken over elk onderwerp gerelateerd aan het misdrijf. Sprekers kunnen zich sindsdien ook uitlaten over bijvoorbeeld de strafmaat en de schuld van de…

Artikel lezen...

Werkafspraken helpen letselschadeslachtoffer snel aan juiste voorzieningen

Om hun leven na een ongeval voort te kunnen zetten, kan een letselschadeslachtoffer hulp in huis nodig hebben, of een aangepast huis. Dat kan geregeld worden via een vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om het slachtoffer adequaat te helpen, heeft het Verbond van Verzekeraars samen met de vereniging van…

Artikel lezen...

Verzekeraars registreren steeds meer mensen als fraudeur, maar niet altijd terecht

Verzekeraars registreren steeds meer klanten als fraudeur. Er staan er nu zo’n 18.200 vermeld in een frauderegister. Het leeuwendeel staat daar terecht in, maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt uit een analyse van de NOS. En zo’n onterechte registratie kan grote gevolgen hebben. Hoeveel mensen er onterecht in het zogeheten Extern Verwijzingsregister kwamen, rapporteren…

Artikel lezen...

Ongevallen en rechtszekerheid

Hoe hoog staat Nederland op de wereldranglijst van rechtsstelsels? Het gezaghebbende World Justice Project vergelijkt dit elk jaar wereldwijd. In de editie van 2022 van de Rule of Law Index staat Nederland (weer) op de vijfde plaats. In de meeste landen is echter sprake van een algehele achteruitgang van de rechtsstaat. Met onze plek mogen…

Artikel lezen...

De heg staat in de weg

In deze rubriek bespreken we soms recente rechtspraak. Deze keer een heg die het zicht belemmert. Een snorfietser rijdt zonder te stoppen vanaf de uitrit de openbare weg op. Langs de uitrit staat een hoge haag die het zicht op de openbare weg belemmert. De snorfietser wordt aangereden door een auto die op de openbare weg…

Artikel lezen...