Het vaststellen van de schade

Na het vaststellen van aansprakelijkheid moet uw schade berekend worden. Op het eerste gezicht lijkt het begroten hiervan een eenvoudige zaak. U voelt immers de kosten die u maakt rechtstreeks in uw portemonnee. Het vaststellen van uw schade is echter een stuk ingewikkelder!

Vaak is de omvang daarvan niet direct duidelijk en groter dan u denkt. Denkt u aan hulp bij uw verzorging of in het huishouden. Welke schade lijdt u als de mantelzorg door uw familieleden wordt verricht? Hoe zit het met het onderhouden van uw tuin, of klussen in uw huis? Wie brengt u naar het ziekenhuis? Soms zijn er blijvende beperkingen en zijn aanpassingen nodig bijvoorbeeld in uw huis of auto. Omdat u letsel opgelopen hebt heeft u ook recht op een vergoeding voor geleden pijn en ongemakken (smartengeld).

Tijdens uw herstel moet u geen zorgen hebben over het betalen van uw kosten, of het missen van inkomsten. Wij overleggen met de wederpartij voor tijdige bevoorschotting op uw schadevergoeding.

Helaas laten veel soorten schade zich nu eenmaal lastig meten. Zo is inkomensverlies bij zelfstandig ondernemers vaak moeilijk te onderbouwen, omdat omzetten over het algemeen fluctueren. Beginnende ondernemers hebben nog geen historie opgebouwd. Werknemers moeten aannemelijk maken hoe hun carrière zonder ongeval zou zijn verlopen.

Ook kan het zijn dat u van bepaalde kosten geen bonnen of kwitanties meer hebt. In sommige gevallen kunnen de richtlijnen van de Letselschaderaad uitkomst bieden. Het is belangrijk alle bonnen, kwitanties en facturen van alle kosten die u maakt in relatie tot uw letsel goed te bewaren.

Het vaststellen van de omvang van uw schade kan tot discussie met de tegenpartij leiden. Wij proberen dat in goed overleg met de verzekeraar op te lossen. In bijna alle gevallen lukt dat zonder gerechtelijke procedure, zelfs bij de lastigste verzekeraars!

Mocht ondanks onze inzet geen overeenstemming bereikt worden met de wederpartij, dan kunnen we over de omvang van de aansprakelijkheid of de schade een gerechtelijke procedure starten. Sommige geschillen kunnen wij aan de rechtbank voorleggen in een zogenaamd deelgeschil. Al naar gelang het geschil kan mediation soms ook handig zijn.

Het bedrag dat u kunt claimen is per situatie verschillend; de beste aanpak ook. Daarom is elke zaak een kwestie van maatwerk. Wij kennen bij uitstek de weg en kunnen alle mogelijke middelen inzetten. In tegenstelling tot juristen bij letselschadebureaus kunnen en mogen wij als letselschadeadvocaten immers ook naar de rechter, desnoods tot en met de Hoge Raad. Dat helpt ook in onze onderhandelingen met de verzekeraar.

De eisen met betrekking tot onze permanente nascholing zorgt er mede voor dat wij onze kennis voor een optimale belangenbehartiging altijd up to date en op orde hebben.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wilt u weten wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dan weet u vervolgens snel en exact waar u aan toe bent.

Wie zijn Brons & Visser?

IMG_6115

Jenny Visser

Mijn naam is Jenny Visser en ik ben sinds 1998 advocaat. Ik sta zo'n 18 jaar slachtoffers van ongevallen bij. Ik adviseer slachtoffers ook op het gebied van arbeidsrecht en re-integratie.

visser@bronsenvisser.nl

06-42022876

Eric

Eric Brons

Mijn naam is Eric Brons. Ik ben sinds 1998 gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Daarnaast verhaal ik ook door letselschade veroorzaakte kosten van zorgverzekeraars en loondoorbetaling van werkgevers.

brons@bronsenvisser.nl

06-24693350

"Wij vinden het belangrijk om goed naar u te luisteren, u duidelijk uit te leggen hoe wij u kunnen helpen en wat u te wachten staat. Wij stellen alles in het werk om uw leven zoveel mogelijk weer op de rit te krijgen en al uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Daarbij communiceren wij duidelijk en dragen zorg voor goede bereikbaarheid".