De medisch adviseur

Om uw zaak tegen de verzekeraar zo goed mogelijk te kunnen bewijzen schakelen wij eigen medisch adviseurs in. Deze medisch adviseurs (arts/specialist) staan alleen slachtoffers bij en geen verzekeraars. U machtigt ons en onze medisch adviseurs om de medische informatie bij uw behandelaars op te vragen zodat u dat niet zelf hoeft te doen. De…

Lees meer

Zelfstandige / ZZP / VOF

Misschien heeft u als zelfstandige geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Na een ongeval valt uw inkomen weg en staat u voor allerlei problemen. – Wie gaat uw werk overnemen (en wie betaalt dat) en wie doet de acquisitie van nieuwe projecten? – Ontvangt u tijdig voorschotten op uw schadevergoeding vanwege uw misgelopen omzet? – Hoe zou uw…

Lees meer

Werk en re-integratie

Als u door een ongeval niet of niet volledig kunt werken, komt er van alles op u af. U bent verplicht om aan de re integratie mee te werken op grond van de Wet Verbetering Poortwachter, u krijgt te maken met een Arbo- bedrijfsarts en mogelijk krijgt u tijdens ziekte minder loon. Het is belangrijk…

Lees meer

Het vaststellen van de schade

Na het vaststellen van aansprakelijkheid moet uw schade berekend worden. Op het eerste gezicht lijkt het begroten hiervan een eenvoudige zaak. U voelt immers de kosten die u maakt rechtstreeks in uw portemonnee. Het vaststellen van uw schade is echter een stuk ingewikkelder! Vaak is de omvang daarvan niet direct duidelijk en groter dan u…

Lees meer

Het verloop van een letselschadezaak

Eerst kijken wij of er een aansprakelijke partij voor uw schade is aan te wijzen. Want alleen als een andere partij (deels) aansprakelijk is, kunnen wij voor u aan de slag. Is dit het geval, dan stellen wij deze partij of diens verzekeraar officieel aansprakelijk. Ook kunnen er meerdere partijen aansprakelijk zijn. In zo’n situatie…

Lees meer

Letselschade, wat nu?

Wanneer u letsel oploopt door een ongeval of een medische fout, is uw herstel natuurlijk het belangrijkst. Maar u wilt ook een financiële vergoeding voor uw schade ontvangen. Om de andere partij zover te krijgen dat deze ook daadwerkelijk betaalt, is het verstandig een advocaat in te schakelen die hierin gespecialiseerd is. Bij Brons en…

Lees meer